Uluslararas? Karayolu Ta??mac?l???

HİZMETLER Uluslararas? Karayolu Ta??mac?l???

Uluslararas? Karayolu Ta??mac?l???

40 adet mega dorsemizle tüm balkan ülkelerine sigortal? ta??mac?l?k hizmeti vermekteyiz. Sahip oldu?umuz özgüvenle mü?terilerimize en h?zl? ?ekilde esnek çözümler sunmaktay?z. Diledi?iniz her an uydu takip sisteminden ürünlerinizin nerede oldu?unu görebilir ve takip edebilirsiniz. Ayr?ca Balkan Ülkeleri aras?nda Türkiye harici ta??ma yapabilmekteyiz.